WYKAZ POLEGŁYCH I POMORDOWANYCH W OKRESIE OKUPACJI Z TERENU GMINY JÓZEFÓW / ALEKSANDROWSKIEJ /

W Y K A Z
OSÓB POLEGŁYCH I ZAMORDOWANYCH W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
Z TERENU GMINY JÓZEFÓW / ALEKSANDROWSKIEJ /

NAZWISKO I IMIĘ LAT DATA MIEJSCE I OKOLICZNOŚCI ŚMIERCI

B R Z E Z I N Y
1. Amroż Maria 1942 na robotach w Niemczech
2. Amroż Stanisław l. 16 1944 w lesie pod Góreckiem Kościelnym
3. Bury Wawrzyniec 1943 w obozie na Majdanku
4. Bury Władysław ps. Burza l. 19 1944 pod Osuchami – 26.VI.
5. Bury Władysław l.21 1942 na robotach w Niemczech
6. Droździel Michał l.25 1942 zamordowany w Brzezinach -12.XII.
7. Kierepka Stanisław l.15 1944 pod Góreckiem Kościelnym-21.IV.
8. Kowal Katarzyna l. 48 1944 na robotach w Niemczech
9. Mazurek Jan 1942 w Górecku Kościelnym
10. Pastuszek Jan l. 48 1944 w obozie w Zamościu
11. Swacha Jan l. 78 1944 pod Aleksandrowem
12. Sznajdrowicz Franciszek 1942 w Brzezinach

B O R O W I N A
1. Bodys Ludwik l.18 4.II.43 zginął pod Hamernią
2. Bojarski Jan l.19 4.VII.43 // w lesie Jaremczycha
3. Burda Jan l.42 10.XI.40 // w obozie w Zamościu
4.Droździel Feliks l.54 5.VII 43 rozstrzelany w Borowinie
5. Droździel Piotr l.48 5.VII.43 // – // –
6. Grochowicz Bronisław l.17 4.VII.43 // pod Hamernią
7. Homa Józef l.32 3.VII.43 // pod Hamernią
8. Kołciuk Franciszek ps. Wrona l.22 4.VII.43 // w Górnikach
9. Kropop Antoni ps. Jagoda l.19 4. VII.43 // pod Stanisławowem
10. Kula Adam l.34 3. VII.43 // pod Hamernią nad Sopotem 11.Kula Józef ps. Kaczor l.16 4.II.43 // pod Długim Katem
12.Kula Stanisław l.20 4.VII. 43 // // // //
13.Kusiak Zofia 15.09.39r. od pocisku artyler. /Herc /
14.Mielniczek Jan l.39 4.VII.43 // // // //
15.Momot Marcin l.55 4.VII.43 // // // //
16.Ostasz Maciej l. 29 2.VII.43 // // // //
17.Pastuszek Jan 1939r podczas kampanii wrześniowej
18.Pikora Bronisława l.24 3.VII.43 zabita razem z dzieckiem w Sigle
19.Radymniak Wojciech l. 2.VII.43 zginął we wsi Morgi
20.Rorat Leon l.31 5.VII.43 rozstrzelany w Borowinie
21.Różański Michał l.24 4.VII.43 // w lesie Jaremczycha
22.Świst Stanisław 4.VII.43 // w lesie Dębowce
23.Tytoń Władysław l.20 4.VII.43 // pod Hamernią nad Sopotem
24.Szopa Michał l.41 20.X.43 // w lesie Jaremczycha
25.Wołowski Józef 4.VII.43 // pod Hamernią nad Sopotem
26.Zawiślak Jan 4.VII.43 // w lesie Dębowce

MAJDAN NIEPRYSKI

1.Balicki Andrzej 1943 w obozie na Majdanku
2.Balicki Stanisław s. Jana l.26 1941 zamordowany w Oświęcimiu
3.Berdzik Zygmunt l.14 1939 od pocisku artyleryjskiego
4.Brankiewicz Michał l.21 1943 w lesie pod Hamernią / 2.VII /
5.Buczkowski Władysław ps. Markietant l.23 1943 poległ 4.II.43 pod Długim Katem
6.Dzieduszko Jerzy l.18 1944 pod Osuchami / Wsp. Jeża /
7.Dziurbas Paweł 1943
8.Gargol na Majdanku
9.Gaj Józef l.33 1944 pod Lasowym 12.07.44r.
10.Gmyz Stanisław l.19 1943 pod Hamernią / 4.VII /
11.Gołąb Antoni s. Marcina l.31 1941 w obozie w Oświęcimiu
12.Gontarz Andrzej s. Tomasza l.30 1941 w obozie w Oświęcimiu
13.Gontarz Franciszek l.40 1939 od pocisku art.
14. Gontarz Jan s. Tomasza 1943 podczas pacyfikacji
15.Gontarz Marcin 1943 – // – – // –
16.Gontarz Stanisław s. Antoniego 1941 w Oświęcimiu
17.Gontarz Stanisław s. Stanisława 1943
18.Gontarz Stanisław 1944
19.Grochowicz Józef s. Tomasza 1943 rozstrzelany 4.02.43r.
20.Grabijas Michał 1941 w obozie w Oświęcimiu
21.Jasina Józef 1940 w Hamerni
22.Jasina Władysław 1940
23.Knap Andrzej 1942 w obozie na Majdanku
24.Knap Marcin 1942
25.Komada Jan 1941 na robotach w Niemczech
26.Korga Józef s. Antoniego l.42 1943
27.Komada Jan l.39 1943
28.Kusiak Maciej l.61 1942
29.Kozyra Andrzej 1942
30.Lal Albin l.16 1943
31.Litwin Jan 1943 rozstrzelany 4.II. / IPN Józef ?/
32.Łepik Marcin l.25 1939
33.Maśko Marian 1943
34.Mazur Antoni l.17 1943
35.Mazur Stanisław 1944
36.Naklicki Stanisław l. 26 1943
37.Paska Leon 1944
38.Psiuk Stanisław 1943
39.Radziszewski Adam 1943 pod Hamernia / 4.VII/
40.Siudmiak Franciszek 1943 rozstrzelany 4.II.43r.
41.Siemko Franciszek 1939
42.Seńko Jan l.18 1943
43.Seńko Marcin 1943 rozstrzelany 4.02.43r
44.Seńko Stanisław l.30 1943 na robotach w Niemczech                                            45.Teterycz Andrzej 1939
46.Surmacz Michał 1945 podczas akcji na Wira 01.04.45r.
47.Szwed Michał 1941
48.Szwed
49.Wasilik Piotr ps. Kuba l.32 1944 w Lublinie na Zamku

M A J D A N K A S Z T E L A Ń S K I
1.Bździuch Michał l. 42 30.03.43 zabity w czasie pacyfikacji
2.Kukiełka Michał l.39 – / – – / – – / –
3.Osuch Władysław l.31 22.06.44 – / – -/-
4.Tytoń Stanisław l.28 30.03.43 – / – – / –
5.Zawiślak Józef l.33 – / – – / – – / –
6.Łojek Apolonia l.19 od przypadkowego postrzału w VII 1944r

H A M E R N I A
1. Bąk Florian 1942 w obozie na Majdanku / 11.VII /
2. Biszczanik Aleksander 1943 – // – – // – / 2.VII /
3.Biszczanik Salomea 1942 na robotach w Niemczech
4.Biszczanik Jan 1944 w Warszawie / 17.IV /
5.Bździuch Agnieszka 1943 zabita i spalona we własnym budynku /4.II /
6.Bździuch Wojciech 1943 – // – – // – – // –
7.Danej Józef 1942 w obozie na Majdanku
8.Dąbek Edward 1943 – // – – // –
9.Dobrowolski Jan 1943 – // – – // –
10.Dudzisz Adam 1943 – // – w Zamościu
11.Gmyz Franciszek 1942 w obozie na Majdanku
12.Hasiuk Franciszek 1942 – // – – // – / 31.X /
13.Jasina Stanisław 1942 – // – – // – / 9.IX /
14.Kawa Antoni 1942 – // – – // – /7.VIII/
15.Kawa Jan 1942 – // – – // – / 10.VIII /
16.Knap Adam 1942 – // – – // – / 4.X /
17.Knap Stanisław 1944 w Warszawie / 15.IV /
18.Kolba Jan 1943 zabity w Hamerni / 10.VII /
19.Kolbus Jan 1943 zginął w walce pod Hamernią
20.Koman Aleksander 1939 – // – – // – / 10.IX /
21.Koman Rozalia 1939 – // – – // – / 10.IX /
22.Koziara Ferdynand 1939 w obozie w Zamościu / 30.XII /
23.Kwiatkowski Tadeusz 1939 – // – – // – / 30. XII /
24.Litkiewicz Michał 1943 zabity w Długim Kącie / 2.VII /
25.Łepik Adam 1942 – // – w Majdanku /10.IX /
26.Margol Piotr 1939 – // – pod Stanisławowem / 13.IX /
27.Mielniczek Jan ps. Wróbel 1943 – // – w Hamerni / 7.II /
28.Mielniczek Władysław 1942 – // – w Hamerni / 5.VI /
29.Mielniczek Wawrzyniec ps. Wawrzek l.45 1943 – // – w lesie Kalina / 4.II /
30.Nowak Jan 1944 na robotach w Niemczech / 15.IV /                                            31.Momot Alicja     l.9   1944   na robotach w Niemczech
32.Nowak Stanisław 1942 w obozie na Majdanku / 7.VIII /
33.Pogudz Władysław 1942 – // – – // – / 6.XI /
34.Psiuk Jan 1942 – // – w Zamościu / 5.IV /
35.Pytko Stanisław 1942 – // – na Majdanku / 7.XI /
36.Szkałuba Jan 1942 na robotach w Niemczech / 15.V /
37.Szkałuba Piotr 1942 w Majdanku
38.Trześniowski Stanisław 1943 – // – – // – / 10.V /
39.Feszczak Bazyli 1943 w obozie na Majdanku / 4.VII / 38.Wiatrzyk Wiktor – / – – //-
40.Żmuda Michał 1943

J Ó Z E F Ó W
1. Bartoszewska Janina l.60 1943 rozstrzelana w Józefowie / 26.II /
2. Bartoszewski Wacław l.60 1943 – // – – // – – // –
3. Bartoszewska Wienisława l.30 1943 – // – – // – – // –
4.Banaszek Stefan 1943 zginął podczas akcji
5.Blicharski Henryk /ksiądz/ l.43 1944 -// – w Oświęcimiu / 16 marca /
6.Borys Michał l.61 1943 – // – na Majdanku
7.Budzyński Leon l.65 1943 – // – – // –
8.Burak Konstanty l.33 1943 12.05.43 w Józefowie
9.Czaparowski Julian l.57 1943 na Majdanku
10.Czaparowski Stanisław l. 56 1943 – // – – // –
11.Czapka Ryszard ps. Jastrząb l.20 1943 podczas akcji
12.Dąbrowski Tadeusz 1943 w obozie na Majdanku
13.Droździel Józef ps. Radykał l.34 1943 podczas akcji w Łukowej
14.Droździel Ludwik l.30 1943 zginął w obozie na Majdanku
15.Droździel Piotr 1944 podczas akcji
16.Drygas Władysław ps. Żbik l.21 1944 pod Osuchami
17.Grzywacki Franciszek 1943 – // – na Majdanku
18.Grad Stanisław l.56 1943 – // – – // –
19.Grochowicz Ignacy l.63 1943 podczas akcji
20.Haczykowski Wiktor l. 28 1943 w obozie na Majdanku
21.Herc Krystian ps. Hel l.22 1945 w walce z UB
22.Horodelski Stefan ps. Es l.23 1945 zastrzelony przez UB
23.Jamroz Jan l. 24 1943 w obozie na Majdanku
24.Klawisz Józef l.43 1943 – // – w Zwierzyńcu
25.Kolaszyński Władysław l. 28 1943 podczas akcji 2.VII
26.Kołtun Józef 1943 w Łukowej
27. Kołtun Jan ps. Pniaczek l. 21 1944 pod Osuchami
28.Kopeć Lucjan 1942 w Lublinie na zamku
29.Kornel Leon l. 38 1944 podczas akcji /podany też jako Korzec /
30.Kornel Julian l.46 1943 w obozie w Oświęcimiu
31.Kornel Aleksandra l.36 1943 – // – na Majdanku
32. Korzec Aleksandra 1944 na Majdanku
33. Kowal Henryk l.23 zaginął bez wieści ?
34.Kropop Józef l.28 1943 podczas akcji
35.Krzaczek Czesław 1943 w obozie w Zwierzyńcu
36.Krzaczek Jan l.60 1943 w Majdanku
37.Krzaczek Lucyna l.16 1939 w Hamerni od pocisku artyleryjskiego
38.Kudełka Józef ps. Czarny l.21 1943 podczas bitwy o Józefów
39.Kudełka Marian Władysław ps. Biały l.31 1942 podczas pacyfikacji Borowca
40.Kusiak Zofia 15.09.39r. od pocisku artyler. / Morgi /
41.Laszczak Jan l.45 1944 w obozie na Majdanku
42.Łagożny Roman l.29 1939 w Józefowie od pocisku artyler.
43.Łagożny Wojciech l.75 1943 15.08. na robotach pod Puławami
44.Mazurek Jan l.40 1943 w obozie na Majdanku
45.Mazurek Józef l.42 1943 – // – – // –
46.Miąc Hieronim ps. Korsarz 1943 w bitwie na „okopanej linii”
47.Michoński Wawrzyniec l. 48 1943 w obozie na Majdanku
48.Michalska Janina l.41 1942 pacyfikacja
49.Michalski Emilian l.53 1942 pacyfikacja
50. Nazarewicz Klemens 1943 pacyfikacja Fryszarki ? chyba Łukowa
51.Nazarewicz Zofia 1943 // // //
52.Pastuszek Antoni l.51 1943 na Majdanku
53.Pastuszek Józef l.26 1942 4.II.43 w Józefowie
54.Pasierbiewicz Franciszek l.22 1943 w obozie na Majdanku
55.Pasierbiewicz Józef l. 38 1943 – // – – // –
56.Rudnik Czesław l.35 1943 w obozie w Zwierzyńcu
57.Słupski Ludwik l. 45 1943 – // – na Majdanku
58.Szanajca Tadeusz ps. Szum l.23 1944 pod Osuchami
59.Sadoń Józef l. 49 1943 w obozie na Majdanku
60. Sadoń Jan l.52 1944 w Aleksandrowie od Kałmuków
61.Szmołda Piotr 1942 we wsi Majdan
62.Szpinda Antonina l. 35 1944 zmarła po obozie z wycieńczenia
63.Szpinda Stanisław l.44 1943 w obozie na Majdanku
64.Szymbor Genowefa l.17 1943 podczas pacyfikacji Soch
65.Turzyniecki Jan l. 53 1944 podczas akcji przez Kałmuków
66.Turzyniecka Stefania l.22 1943 podczas pacyfikacji Soch
67.Tereszpolec Magdalena l.73 1943 w obozie w Zamościu
68.Terlecka Józefa l.68 1943 na robotach pod Kurowem
69.Terlecki Wawrzyniec l.70 1943 /2.07. z wyczerpania po powrocie z obozu
70.Trochimiuk Jan ps. Wilk 1941 zmarł w Otwocku
71.Watrak Tomasz 1943 w obozie na Majdanku
72.Widawski Jan /ksiądz/ 1942 – // – w Oświęcimiu
73.Zgutka Marian ps. Kogut l.24 1944 pod Osuchami
74.Zaśko Andrzej l.35 1943 przywiązany na sosny i spalony
75.Ziencina Jan l.21 1943 w obozie na Majdanku
76.Ziomek Józef l.59 1943 na Majdanku
77.Żmuda Marian ps. Marek l.20 1944 pod Osuchami
78.Żmuda Wojciech l. 58 1943 w obozie na Majdanku
79.Żukowska Helena 1943 w czasie pacyfikacji

G Ó R N I K I
1.Bodys Stanisława l.17 1943 podczas pacyfikacji / 4.II /
2.Kołciuk Franciszek ps. Wrona l.19 1943 w bitwie pod Długim kątem / 4.II /
3.Makuch Michał l.40 1943 4 lutego 43r.
4.Marzec Józef ps. Bławat l.21 1943 w bitwie pod Długim Kątem / 4.II /
5.Marzec Tadeusz ps. Łoboda l.19 1943 poległ w Kolonii Pastuszków
6.Pastuszek Franciszek l.22 1943r 4.II pod Długim Katem
7.Torba Bronisław ps. Górnik l.21 1943 – // – – // –
8.Torba Maciej ps. Brona l.41 1943 poległ po Długim Kątem
9.Torba Władysław ps. Wróbel l.19 1943 – // – – // –
10.Tytoń Wojciech ps. Gustaw l.26 1943 poległ w Kolonii Pastuszków
11.Ważny Stanisław l.36 1943 4 lutego 43
12.Tytoń Katarzyna c. Jana 1945 01.04. akcja UB na Wira

G Ó R E C K O S T A R E i KOŚCIELNE
1.Adamowicz Jan 1943 zamordowany na Majdanku
2.Błaszkiewicz Stanisław 1944 zastrzelony 24.06.44
3.Bojarski Franciszek 1942 zastrzelony w Górecku
4.Bojarski Tadeusz 1945 zginął na froncie
5.Bojarski Władysław 1944 – // – // –
6.Bury Władysław ps. Iskra l.32 1944 pod Osuchami
7.Gontarz Franciszek 1942 zastrzelony w Górecku
8.Jachimiak Bolesław l.29 ps. Grom 1944 pod Osuchami
9.Korona Katarzyna 1943 zastrzelona 24 czerwca z trojgiem dziec
10.Korona Józef s. Józefa l.35 1943 1.06.43r. podczas pacyf.Soch
11.Korona Janina lat 7,5 1943 córka Katarzyny
12.Korona Jan 3,5 roku 1943 syn Katarzyny
13.Korona Stanisław 3,5 roku 1943 syn Katarzyny
14.Kukiełka Stanisław l. 32 1942 zginął w Oświęcimiu
15.Kusiak Stanisław 1945 // na froncie
16.Łaszkiewicz Stanisław l.18 1944 // pod Osuchami
17.Łaszkiewicz Władysław 1944 // pod Osuchami
18.Łazorczyk Antoni 1943 na Majdanku
19.Łazorczyk Jan 1943 na Majdanku
20.Łazorczyk Stanisław 1943 na Majdanku
21.Maciocha Władysław 1944 zginął na froncie
22.Przytuła Kazimierz 1942 // na Majdanku
23.Przytuła Władysław 1942 // na Majdanku
24.Rawiak Michał 1945 // na froncie
25.Studnicka Anastazja 1943 podczas akcji pacyfikacji
26.Studnicki Władysław 1944 zginął pod Osuchami
27.Surmacz Władysław 1945 // na froncie
28.Szabat Jan 1943 // na Majdanku
29.Świst Antoni 1941 rozstrzelany w Górecku
30.Torbiak Franciszek 1943 w akcji pacyfikacji
31.Zygmunt Jan 1941 na Majdanku

P A R D Y S Ó W K A / MAŁA I DUŻA /
1. Biszczanik Jan l. 22 29.03.1943 podczas pacyfikacji wsi
2. Biszczanik Tomasz l.62 – // – – // – – // –
3. Biszczanik Maria l.36 4.02.43r – // – – // –
4. Błaszkiewicz Anna l.20 4.02.1943 – // – – // –
5. Bździuch Antoni l.30 29.03.1943 – // – – // –
6. Bździuch Jan l.40 – // – – // – – // –
7. Bździuch Michał l.19 IX. 39 w kampanii wrześniowej
8. Chodara Maria l.25 29.03.43r. podczas pacyfikacji wsi
10. Ciećko Jan l.40 – // – – // – – // –
11. Droździel Józef l.33 – // – – // – – // –
12. Dziuba Marcin 2.07.1943 -// – – // –
13. Dziuba Józef l.49 – // – – // – – // –
14. Futyma Andrzej l.25 29.03.1943 – // – -// –
15. Futyma Teofila l.28 – // – – // – – // –
16. Gontarz Anna l.25 – // – – // – – // –
17. Gontarz Wawrzyniec l.51 – // – – // – – // –
18. Haczykowski Julian l.27 29.03.1943 zamordowany podczas pacyfikacji wsi
19. Haczykowska Maria l.17 // // //
20.Haczykowska Bronisława l.16 – // – – // – – // –
21. Hurkała Maria l.62 – // – – // – – // –
22. Jamroz Jan l.51 – // – – // – – // –
23. Koman Jan l.23 – // – – // – – // –
24. Kozyra Jan l.2 – // – -// – – // –
25. Kozyra Marcin l.6 – // – – // – – // –
26.Kozyra Stanisław l.4 – // – – // – – //
27. Kusiak Franciszka 1943 zamordowana w obozie na Majdanku
28. Kusiak Franciszek l.21 29.03.1943 zamordowany podczas pacyfikacji wsi
29. Kusiak Jan l.26 – // – – // – – // –
30. Kusiak Józef l.28 – // – – // – – // –
31. Kusiak Leon l. 1943 zginął w niewoli niemieckiej
32. Kusiak Magdalena l.60 29.03.1943 zamordowana podczas pacyfikacji wsi
33. Kusiak Michał l.22 – // – – // – – // –
34. Kusiak Wawrzyniec l.51 – // – – // – – // –
35. Kusiak Władysław l.17 – // – – // – – // –
36. Lal Wawrzyniec l.46 – // – – // – – // –
37.Lal Władysław 1942r w niewoli niemieckiej
38.Lal Franciszek l.48 1939 wszedł na minę
39. Malec Bronisława l.24 – // – – // – – // –
40. Malec Tomasz l.49 2.07.43r – // – – // –
41. Naklicka Maria l.57 4.02.1943 – // – – // –
42. Naklicka Józefa l.70 29.03.43
43. Ostasz Andrzej 1942 – // – – // –
44.Ostasz Michał l.64 1944 z wycieńczenia po Majdanku
45. Papiernik Władysław l.21 29.03.1943 – // – – // –
46. Pardus Jan l. 35 1939 zginął w niewoli niemieckiej
47. Pardus Jan s.Józefa l.17 2.07.43r zamordowany podczas pacyfikacji wsi
48.Pardus Franciszek 1943 podczas akcji pacyfikacji
49. Pikora Jan l.37 4.02.1943 – // – – // –
50. Rogowski Jakub l.57 2.07.1943 – // – – // –
51. Senderek Edward l.34 29.03.1943 – // – – // –
52. Szpinda Edward l/70 4.02.1943 – // – – // –
53. Żmuda Franciszek l.30 2.07.1943 – // – – // –
54. Żmuda Wojciech l.60 – // – – // – – // –
55. Żybura Bronisława l.25 29.03.43r – // – – // –

S T A N I S Ł A W Ó W
1. Bednarczyk Jan 1944 zginął po Tarnowolą
2. Buczkowski Franciszek l.30 2.VII.1943 zamordowany w obozie w Zwierzyńcu
3. Buczkowski Stanisław l.20 – // – – // – – // –
4. Burda Wawrzyniec – // – – // – w Stanisławowie
5. Czapka Maria l.32 1943 zmarła w obozie w Niemczech
6.Dudek Antoni l.63 – // – w Puławach
7.Dudek Katarzyna l.70 1943 zmarła w Niemczech
8. Dzikoń Wawrzyniec – // – – // – – // –
9.Gontarz Ewa l.65 1943r w Puławach
10.Gontarz Franciszek l.39 1943 w Niemczech
11.Gontarz Józef l.4 1943 w Puławach
12. Grad Jan ps. Czyżyk l.25 4.II.1943 zginął w lesie Kalina
13. Korzec Jan ps. Kuba l.31 – / – – // – – // – – // –
14. Krzaczek Maciej XII.1942 zamordowany w Starej Hucie
15.Kostrubiec Stefan l.45 1943 zmarł po powrocie z Puław
16. Kostrubiec Szczepan l.35 1943 // //
17. Kozyra Jan 1943 – // – w obozie w Niemczech
18. Kozyra Stanisław – // – – // – – // –
19. Krzaczek Paweł 1940 – // – – // –
20. Kudełka Grzegorz l.58 1943 – // –
21. Kusiak Adam 1942 – // – w Stanisławowie
22. Kusiak Piotr 1942 – // – – // –
23. Litwin Michał l.41 1943 po powrocie z obozu w Zamościu
24. Łasocha Feliks 2.VII.1943 – // – – // –
25, Momot Marcin 1942 – // – –
26. Ostasz Andrzej 1940 – // – w obozie w Niemczech
27.Ostasz Aleksander l.55 1943 po powrocie z Puław
28. Paździurek Jan 2.VII.1943 – // – w Długim Kącie
29. Podolak Anna l.64 1943 na robotach w Puławach
30. Podolak Franciszek l. 22 1940 – // – w Oświęcimiu
31. Podolak Tomasz 2.VII.1943 – // – w Długim Kącie
32. Pokrywka Antoni 1944 zginął pod Tarnowolą
33. Słupski Jan – // – – // – – // –
34. Stefańczuk Wojciech 1943 – // – w obozie w Niemczech
35.Studnicki Wojciech l.51 1943 -// – // //
36.Szopa Władysław l. 18 1943 – // – – // –
37. Szponar Andrzej ps. Oset l.37 4.II.1943 – // – w Stanisławowie
38. Szponar Józef 1943 – // – – // –
39. Szponar Michał 1942 – // – w Stanisławowie
40. Wnuk Szczepan 4.II.1943 – // – -// –
41. Zawiślak Stanisław l.18 1943 – // – w obozie w Niemczech
42.Zawiślak Władysław l.20 1943 – // – – // –

D Ł U G I K Ą T
1.Bil Andrzej l.55 20.XII.1942r. rozstrzelany przez żandarmów
2.Bil Stefania l.21 – / – – // –
3.Bil Karolina /Aniela/ l.55 – / – – // –
4.Bil Jan l.23 – / – – // –
5.Berdzik Tomasz wywieziony do Niemiec w 19 43r. – gdzie zginął
6.Chodara Paweł l.12 4 luty 43r. podczas pacyfikacji
7.Dach Stanisław wywieziony do Niemiec w 1943r. zginął w Peneminde
8.Hałasa Adam 1.40 – / – – // – 9.Kmieć Tomasz ps. Konus l.24 4.02.43 pod Długim katem
10.Kmieć Stanisław wywieziony do Niemiec 1943r – gdzie zginął
11.Kudełka Antoni 4 luty 1943r
12.Kozyra Katarzyna l.25 wrzesień 39r. od pocisku
13.Litwin Jan l.33 2.07.43r. akcja pac.-wysiedl.
14.Łepik Bronisław l.22 18.03.1943r. Oświęcim
15.Łepik Marcin l.22 /żołnierz/wrzesień 39 pod Zielonym lub Łuszczaczem
16.Łepik Czesław l.10 wywieziony do Niemiec 43r gdzie zginął
17.Margol Mikołąj l.58 2 lipiec 43 podczas pacyfikacji
18.Margol Edward l.19 – // – – // –
19. Mielniczek Adam l.20 2 lipiec 43r. podczas pacyfikacji
20.Nowak Aniela ps. Lilia, Pszczoła l.30 24.06.44 pod Osuchami
21.Nowak Henryk ps. Gawron l.19
22.Podolak Rozalia l.27 02.07.43r. podczas pacyfikacji
23.Podolak Jan s. Rozalii l. 19 – // – – // –
24.Podolak Marcin l 24 – // – – // –
25.Podolak Józef l.19 4 luty43 – // –
26.Podolak Jan ps Skowronek l.20 24.06.44 pod Osuchami
27. Podolak Jan s. Andrzeja l.24 02,07.43r. podczas ucieczki
28.Podolak Jan s. 1943r człowiek starszy
29.Romańczulk Janina l.19 wrzesień 39r.
30.Szabat Marcin luty 43 zastrzelony w mieszkaniu Chodary
31. Szponar Antonina l.35 na robotach w Niemczech
32.Szczygieł Marcin l.26 luty 43r. podczas pacyfikacji

S Z O P O W E
1.Jarosz Władysław l.23 5 luty 1943r. w walce pod Szopowym
2.Jasina Jan l.23 – // – – // –
3.Jasina Władysław l.19. – // – – // –
4.Szopa Stanisław l.32 – // – – // –

T A R N O W O L A
1.Adamowicz Sebastian l.52 1943 podczas akcji pacyfikacji.
2.Bil Jan 1943 na Majdanku
3.Błaszkiewicz Władysław l.26 1943 podczas akcji pacyfikacji.
4.Bura Anna 1943 na Majdanku
5.Czerwonka Jan 1943 na Majdanku
6.Droździel Jan 1943 na robotach w Niemczech
7.Gontarz Jan 1943 podczas akcji pacyfikacji.
8.Gromek Elżbieta 1 rok 1943 zginęła na Majdanku
9.Gromek Rafał 3 latka 1943 // na Majdanku
10.Jamroz Józef 9 lat 1943 zginął podczas akcji
11.Korona Władysław 1943 // podczas akcji
12.Kusiak Kazimierz l.19 1943 // //
13.Puźniak Antoni 1943 // podczas akcji
14.Skroban Genowefa 1943 // podczas akcji
15.Skroban Stanisław l.27 1943
16.Zawiślak Władysław l.25 1943

.
Wykonał Zygmunt Puźniak; na podstawie wykazu osób poszkodowanych z roku 1945 /       / Muzeum na Majdanku /, danych IPN w Lublinie, archiwum w Zamościu i Lublinie ksiąg parafialnych, relacji i wspomnień partyzantów i mieszkańców gminy oraz informacji od rodzin pomordowanych. Pomoc okazali także ; Rudolf Czerniak / Długi Kąt/ oraz Józef Więcław / Józefów /. / Stan wiedzy na styczeń 2012r. /

 

M I E J S K O  –  G M I N N A  RADA W   J  Ó Z E F O W I E

 

B U R M I S T R Z   J Ó Z E F O W A

W okresie okupacji hitlerowskiej w Polsce gmina józefowska ( wówczas gmina aleksandrowska z siedzibą w Józefowie), zwana była na Zamojszczyźnie dumnym mianem „Rzeczypospolitej Józefowskiej”.

Miano to otrzymała z racji niezwykle prężnego na jej terytorium Ruchu Oporu, którego struktury zrzeszone w organizacji Armii Krajowej przeprowadziły szereg działań zbrojnych w obronie wysiedlanej i prześladowanej przez hitlerowców ludności .Działały tutaj także jednostki partyzanckie z innych rejonów inspektoratu zamojskiego oraz kraju, a także rosyjskie. Podczas działań zbrojnych wielu żołnierzy tych jednostek poległo na naszej ziemi.                                                                                                                                  Największą „ daninę krwi” oddali jednak zwykli mieszkańcy gminy; przeciw nim bowiem skierowany był główny gniew hitlerowców. Liczne akcje pacyfikacyjno – wysiedleńcze ( w tym znane w całej Polsce: Wehrwolf czy Sturmwird  ), pustoszyły całe wie, pozostawiając zgliszcza i mogiły. Obozy przejściowe w Zwierzyńcu i Zamościu oraz koncentracyjne w Majdanku i Oświęcimiu zapełniły się mieszkańcami naszej gminy; w tym co jest najbardziej przerażające, dziećmi.Dla wielu stały się one miejscem wiecznego spoczynku.

W wyniku hitlerowskiego terroru śmierć poniosło ponad 300 mieszkańców gminy / bez Aleksandrowa w którym zginęła podobna liczba /; zostali rozstrzelani, zakatowani lub zmarli z głodu i pragnienia w obozach i na przymusowych robotach, zginęli z bronią w ręku lub spaleni żywcem w swoich domach.

Ich poświęcenie i „danina krwi” pozostają jednak anonimowe i powoli ulegają zapomnieniu.

Wykazy poległych jeszcze kilkadziesiąt lat temu przechowywane w archiwum józefowskiego ZBoWiD, dziś nie istnieją. W okresie transformacji ustrojowej zostały one zniszczone lub zabrane przez prywatne osoby.

Wiele miast w Polsce oraz Europie swoim bohaterom, którzy oddali życie za Ojczyznę, funduje specjalne imienne tablice umieszczane w centralnych miejscach lub centralnych placach. Myślę, że społeczeństwo Józefowa winno postąpić podobnie / opinie takie w czasie konsultacji otrzymałem od wielu osób /, gdyż jak dotychczas, granitową tablicę poświęcono wyłącznie rodzinie Bartoszewskich.                   W związku z tym wielokrotnie słyszałem pytanie czy rodziny Czaparowskich, Droździeli, Korneli, Krzaczków, Pastuszków itp. z Józefowa, rodziny Torbów z Górnik, Biszczaników , Knapów z Hamerni itd., itd., czy Gontarzy z Majdanu Nepryskiego nie zasługują na podobne upamiętnienie ?

Według mojej oceny najbardziej stosownym ku temu miejscem jest mur cmentarny otaczający kościół, tuż obok dzwonnicy. W okresie okupacji do kościoła oraz na otaczający go plac spędzano miejscową ludność a stąd następnie wywożono ją do obozów zagłady. To tutaj 1 czerwca 1943r. zamierzali rozstrzelać mieszkańców Józefowa.                                                                                                                                 Innym stosownym ku temu miejscem, nie wymagającym zgody konserwatora zabytków ,  / według mnie / jest przestrzeń po obydwu stronach pomnika poświęconego żołnierzom poległym podczas II Wojny Światowej na parafialnym cmentarzu w Józefowie.                  Za zgodą księdza dziekana Zenona Mrugały, w  sprawie tej,  przeprowadziłem konsultację z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z siedzibą w Zamościu, który nie widzi żadnych przeszkód, stawiając jeden warunek – estetyczności.

W związku z powyższym proponuję Panu Przewodniczącemu i Panu Burmistrzowi powołanie stosownego komitetu, który  przeprowadziłby odpowiednie konsultacje i dokonał  zbiórki pieniężnej. Odpowiednie środki na ten cel, bez wątpienia,  przekazałby Instytut Pamięci Narodowej oraz organizacje kombatanckie.

Myślę, że wskazane byłoby jak najszersze zaangażowanie do idei tej młodzieży, której uczestnictwo w zbiórkach pieniężnych, propagowałoby historię naszego regionu.

Dysponuję pełnymi wykazami poległych w czasie okupacji z terenu całej gminy aleksandrowskiej, które jednak  można jeszcze skonsultować w lubelskiej delegaturze IPN. Stawiam się także, oczywiście w miarę możliwości, do Panów dyspozycji w celu ewentualnego zrealizowania tego zamiaru.

Dysponuję także wykazem / wprawdzie jeszcze nieuporządkowanym / z miejscowości Aleksandrów.

Zamość, 30 marca 2009 r.

Zygmunt Puźniak

 

 

Reklamy

5 thoughts on “WYKAZ POLEGŁYCH I POMORDOWANYCH W OKRESIE OKUPACJI Z TERENU GMINY JÓZEFÓW / ALEKSANDROWSKIEJ /

 1. Poszukuję Mariana Czajło urodzonego 30 lipca 1913 roku w Jarosławiu woj. podkarpackie. W czasie wojny więziony był w Klasztorze Brygidek we Lwowie następnie wg.relacji ustnej świadka ,który nie zdążył przekazać swej wiedzy bo został zastrzelony, Mariana przewieziono do Stanisławowa. Poszukiwania przez Czerwony Krzyż okazały sie bezskuteczne.

  • Może ktoś z Państwa zetknął się z nazwiskiem zaginionego Mariana Czajło
   żołnierza AK zaginionego w czasie wojny we Lwowie.

 2. Szukam rodziny lub przyjaciol zmarlego taty (z Lublina,Hrebennego, Jozefowa, Korni), Jana Krzaczka.
  Syna Tadeusza Krzaczka I Jadwigi Podolak.
  Tata zmarl 22 Maja 2014 roku mial 51 lat.

 3. Poszukuję Tomasza, ur. w 1920, był sierotą, mieszkał na obrzeżach Koszalina. Zmarł po schwytaniu przez Niemców w sierpniu 1941, wywieziony i rozstrzelany podczas próby ucieczki.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s